hala udojowa bok w bok

Automatyzacja procesu dojenia krów znacznie usprawnia pracę w gospodarstwie mlecznym. Właściciele farm hodowlanych, aby jak najbardziej zoptymalizować produkcję mleka, muszą zadbać o dobrze wyposażoną halę udojową. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorców jest hala udojowa typu bok w bok.

Hala udojowa bok w bok – doskonały wybór dla właścicieli dużych stad bydła mlecznego

Hala udojowa bok w bok to model optymalny dla stad bydła mlecznego o średniej bądź dużej liczebności. Ten typ hali pozwala właścicielom gospodarstw hodowlanych posiadającym sporą liczbę krów mlecznych na takie zorganizowanie przestrzeni, aby zapewnić im odpowiednią liczbę miejsc udojowych. Hala udojowa bok w bok pozwala bowiem oszczędnie zagospodarować przestrzeń i pomieścić na niej jak najwięcej stanowisk udoju. Jest to możliwe, gdyż w tego typu udojni poszczególne osobniki wchodzące w skład stada ustawia się bokiem jeden do drugiego, a odległości pomiędzy nimi są niewielkie. Taka organizacja hali udojowej gwarantuje optymalne wykorzystanie jej powierzchni.

Hala udojowa bok w bok – poznaj zalety tego rozwiązania!

Popularność hal udojowych bok w bok wynika z ich funkcjonalności. Ponieważ w tak zorganizowanych pomieszczeniach bydło ustawione jest równolegle wobec siebie, a udój wykonuje się od tyłu, osoba obsługująca aparat udojowy unika uciążliwego obracania ciała, co znacznie podnosi komfort samego dojenia. O ergonomii pracy w gospodarstwie mlecznym decydują również niewielkie odległości pomiędzy poszczególnymi stanowiskami udoju, zazwyczaj oscylujące w granicach 70 cm. Małe odstępy oddzielające kolejne punkty udojowe oznaczają mniej wysiłku dla dojarza, który wykonując obowiązki, nie musi codziennie pokonywać bardzo dużych dystansów. Hala udojowa bok w bok umożliwia także takie zorganizowanie pracy, aby po zakończeniu dojenia wszystkie krowy mogły sprawnie przekroczyć bramki i równocześnie opuścić pomieszczenie. System tak zwanego szybkiego wyjścia z udojni pozwala zwiększyć wydajność produkcji mlecznej poprzez zaoszczędzenie czasu potrzebnego na dojście stada do stanowisk udojowych, a następnie ich opuszczenie.

Aparaty udojowe, przewody i inne akcesoria do dojarek oraz rozwiązania wspierające produkcję mleka – niezbędne wyposażenie hali udojowej bok w bok

Ważnym elementem wyposażenia każdej hali udojowej bok w bok jest automatyczne ściągania aparatu udojowego. Kolejnym jest mlekomierz. Urządzenie to, umożliwiając monitorowanie udoju od poszczególnych osobników, doskonale sprawdza się jako element systemu kontroli nad wydajnością produkcji mleka. Aparatura udojowa pozwala zoptymalizować pracę w gospodarstwie hodowlanym i ograniczyć czynności wymagające udziału ludzkich rąk. Obok cylindra ściągającego oraz mleko mierzą w hali udojowej bok w bok muszą się znaleźć współpracujące z nimi urządzenia nadzorujące pracę punktu udojowego. Jest to na przykład panel iMilk600, który oprócz wskazań mlekomierza, pozwala na zmianę parametrów doju. Do sprawnego funkcjonowania dojarek niezwykle ważne są także przewody, przez które będzie transportowane mleko. Ich właściwy dobór zapewnia ochronę mleka przed zanieczyszczeniem i gwarantuje jego płynny przepływ, a tym samym podnosi rentowność produkcji w gospodarstwie hodowlanym. Obok przewodów do dojarek na wyposażeniu każdej hali udojowej bok w bok muszą się znaleźć pompy i regulatory podciśnienia. Nie należy też zapominać o takich drobnych elementach systemu udojowego jak kolanka czy uszczelki. Komfortowe warunki udoju dla zwierząt można zaś zagwarantować, stosując odpowiednio dobrane gumy strzykowe.

Systemy kontroli nad bydłem, schładzania i transportowania udojonego mleka

W dużych hodowlach bydła mlecznego niezwykle istotne jest też zamontowanie w halach udojowych typu bok w bok bramek z czujnikami pozwalającymi na identyfikację poszczególnych osobników. Udojnia bok w bok powinna również dysponować systemem schładzania i transportu mleka. Mechanizm działania schładzalników do mleka polega na natychmiastowym obniżaniu temperatury zaraz po udoju, tak aby osiągnęła wartości optymalne dla zachowania jego świeżości w trakcie magazynowania. Urządzenia schładzające wyposażone są w specjalne agregaty chłodnicze i posiadają zabezpieczenie w postaci termoizolacji, dzięki której udojone mleko nie będzie się nagrzewać. Tego rodzaju systemy pozwalają przechować mleko tuż po udoju, by następnie bezpiecznie przygotować je do transportu.

Urządzenia dedykowane pielęgnacji strzyków i czyszczeniu aparatu udojowych

Niezbędnym elementem wyposażenia każdej hali udojowej bok w bok jest sprzęt gwarantujący zachowanie odpowiedniej higieny udoju. Są to zarówno urządzenia przeznaczone do pielęgnacji bydła, jak i czyszczenia aparatury udojowej. Wśród tych pierwszych znajduje się sprzęt myjący, pozwalający na zachowanie czystości wymion krów, szczotki do czyszczenia strzyków przed dojeniem czy systemy ich mycia metodą natryskową. Wdrożenie każdego z tych rozwiązań, zapewniając higienę udoju, chroni też zdrowie bydła mlecznego, skutecznie zapobiegając rozwojowi infekcji o podłożu bakteryjnym. Czyste i wypielęgnowane wymiona oraz strzyki decydują o dobrostanie zwierząt hodowlanych. W trosce o higienę udoju należy też wyposażyć halę bok w bok w urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji aparatów udojowych, tak aby usunąć z nich niebezpieczne chorobotwórcze patogeny.

Hala udojowa bok w bok doskonale sprawdzi się w większości dużych gospodarstw hodowlanych pod warunkiem, że zostanie odpowiednio wyposażona. Mechanizacja i wysokiej klasy sprzęt usprawniający pracę w mleczarni podniosą rentowność każdej farmy, zwiększając wydajność produkcji mleka i obniżając koszty zatrudnienia pracowników.