Apagro

logo apagro
english_flag
flag_russia

CONTACT

For further information please contact:

Michał Sorski

контакт

(Мы говорим по-русски)

Urban Gorski

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.APAGRO.PL

1. Dla Administratora niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on wszelkich starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ranach strony internetowej.y Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozrządzenie o ochronie danych)
4. Niniejsza polityka prywatności określa zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest 8KKM SP. Z O.O. z siedzibą: ul. Kłosia 14/1, 02-446 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000810682, NIP: 5223171155.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. umożliwienia użytkownikowi dostępu do treści oraz usług oferowanych w Serwisie;
b. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora;
c. komunikacji z użytkownikiem,
d. wykonania obowiązków Administratora nałożonych przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa lub organy państwowe.

RODZAJ DANYCH

1. Administrator zbiera dane o odwiedzających i użytkownikach Serwisu.
2. Dane maja charakter danych osobowych takich jak: nazwa firmy/prowadzonej działalności gospodarczej, imiona, nazwiska, adresy (w tym adresy prowadzonej działalności gospodarczej), adresy e-mail, numery telefonów i inne dane kontaktowe, numery nip, regon, adresy IP i dane analizy internetowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przechowuje Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług oraz do wypełnienia zobowiązań prawnych Administratora.

PRAWA UŻYTKOWIKÓW

1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
2. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. sprostowania danych,
c. do bycia zapomnianym czyli do trwałego usunięcia danych,
d. ograniczenia przetwarzania danych,
e. przenoszenia danych,
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora,
g. wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
h. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa używa plików cookies lub podobną technologię do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony intranetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika.
3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne z plików cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas.
4. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów.
5. Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, a mianowicie:
a. Google Inc.: W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/technolosies/cookies
b. Facebook: Więcej informacji o zasadach plików cookies znajdziesz na: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.
2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.